Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Inget nytt mönster för nya gemensamma uniformen?

Arbetet med det gemensamma Nordic Common Uniform System (NCU) går vidare. Danmark, Norge, Sverige och Finland har gått in i ett samarbete för att ta fram ett helt nytt uniformssystem som ska passa alla överallt i vårt/våra klimat samt på mission.

En fråga som väckt stor uppmärksamhet i sammanhanget är ifall vi alla då kommer att se likadana ut i framtiden. Enligt en uppdatering kring projektet förklarar man att så inte blir fallet. Till att börja med omfattas inte kringutrustning som t ex skydd, kängor m m. Vidare säger man att ”länderna förmodligen inte kommer att ha samma kamouflagemönster på uniformerna utan, och här kommer det, behålla de befintliga mönstren”. Det låter lite tvetydigt med ”förmodligen” men vidare trycker man på vikten av att fortsatt ha olika mönster för igenkänning och att de mönster som används av de fyra länderna idag är framtagna genom noggranna analyser och kravställan. Alltså M90 i vårt fall. Bra eller dåligt?

”The countries will probably not have the same camouflage pattern on the uniforms but maintain the different patterns that currently exist /../ The countries have chosen their different patterns following depth analysis, photography of terrain in their countries and so on.”

Lite överraskande uppgifter, om så nu är fallet, då det borde vara en av de punkter som behöver spikas långt senare och då av respektive nation.
Det är för närvarande väldigt tyst om projektet. I juni hölls en tvådagarskonferens i Köpenhamn där man mötte 28 intresserade leverantörer, enskilda företag och konsortium. Nästa anhalt enligt planen är slutet av 2016 (se nedan).

Förfarande och läge: Danska Forsvarsministeriets Materiel- og Indköbsstyrelse har under våren kommunicerat krav/riktlinjer och inbjudan till intresserade entreprenörer. Sent 2016 avser man tillkännage aktuella anbud och under första kvartalet 2017 hålls en konferens med kvalificerade anbudsgivare. Därefter följer en period av försök med allt mellan laboratorietester och praktiskt användande på trupp som leder fram till beslut och beställningar mot slutet av 2018. Första leveranserna beräknas till 2019.

Se även Semper Miles: Om pågående projektet med gemensamma uniformer NCU

(Bilden från mars förra året visar fyra prominenta herrar i respektive nations fältuniform. Från vänster: General Lindberg Kommendör för Försvaret Finland, Generallöjtnant Ludvigsen vice Försvarschef Danmark, General Göranson dåvarande Överbefälhavare Sverige samt Amiral Bruun-Hanssen Försvarschef Norge.)

Källa: NORDEFCO, Danska Forsvaret, Norska Forsvaret, Finska Försvarsmakten

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]