Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Lite förhandsinfo om övningar i och kring Sverige

Helglugnet lägger sig allt tätare. Tempot dras ner och vi tycks gärna luta oss tillbaka och beskåda vad som skett under året som gått. Lite som om nyårssammanfattningen redan pågått och pågår sedan en tid.

Aurora 17 som genomfördes 11-29 september var stor. Faktiskt så stor att den sorterades in under ”Avslutade övningar” så sent som igår. Det betyder att det blev helt tomt under ”Övningar”. Hur länge man än stolt vill uppmärksamma vad som varit bör vi även se framåt.

Från annat håll får vi uppgifter om framtiden. Det FINNS kommande övningar! Visst, vi ska byta år först och över lag är detaljerna ännu vaga med reservation för fel eller ändringar, men vi kan redan nu se fram emot dessa större händelser:

Flygvapenövning 18 (FVÖ 18), maj-juni. Kommer att genomföras över Östersjön och östra Götaland. Senast det begav sig omfattades ca 3 200 i försvaret av luftrummet.
Våreld 18, maj. Armé-/samövning för försvar genom markstrid. Platsen blir kring Skövde. Senast med 13 regementen, centrum och skolor som tog centrala och östra Skåne i anspråk.
SWENEX 18, maj-juni. ”Södra Sverige”. Marinövning som 2016 omfattade ca 2 000 soldater och sjömän med ett 30-tal stridsfartyg, ett större antal stridsbåtar, ett tiotal stridsflygplan samt helikoptrar.
Baltic Operations (BALTOPS 18), juni. Multinationell NATO-övning, en av de största i norra Europa. Årets upplaga har som mål att ”leverera avancerad träning över hela spektrat av marin krigföring”, från Bornholm och Ravlunda skjutfält i väst till de baltiska staterna i öst samt Polen i söder och Östersjön i norr.
Northern Coasts (NOCO 18), oktober-november. Multinationell NATO-övning med marint fokus för Partnerskap för fred-länder. Övningen genomförs i Östersjön och norr om Åland.
Trident Juncture (TRJE18), oktober-november. Multinationell Norgeledd NATO-övning med möjliga övningsområden även i Sverige. Cirka 36 000 deltagare från ett 30-tal länder.

Inget av detta presenteras ännu av Försvarsmakten men tids nog kommer det att finnas där med ytterligare detaljer och datum. Övning ger färdighet.


Film: Stor marinövning med landstigning i fokus. Från en tidigare BALTOPS. (5:40 min)

Läs även Semper Miles: Ny fas [i Aurora] inleds med fiendestyrkor i fallskärm över Gotland och Mycket militär aktivitet i och kring Östersjön samt I över 80 internationella övningar och samarbeten även 2018

(Bilden: På väg mot Ravlunda, från ett annat övningstillfälle 2017.)

– Preview of a few yet unpublished larger excercises in and around Sweden 2018.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]