Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Finland och Sverige köper nytt gevärssystem tillsammans

I en gemensam upphandling beställer nu Sverige och Finland nytt gevärssystem för prickskyttar och skarpskyttar. Tillverkare och leverantör blir Sako Oy.

Det i Finland benämnda Skarpskyttegevär 23 ”är utrustat med ett optiskt sikte av hög kvalitet som tillsammans med en prestationsduglig precisionspatron gör det möjligt att rikta verkan mot objekt på så långt som 800 meters avstånd”, och Gevär 23 som ”är enklare till sin utrustning och avsett för att användas av jägar- och infanterigruppernas stödskyttar. Vapnet förlänger radien för gruppens precisa påverkan till 600 meter.”

Finska försvaret: ”Gevärssystem M23 bygger på ett automatgevär av modell AR10/15 av 7.62 NATO kaliber. Jämfört med nuvarande materiel erbjuder det nya vapensystemet fördelar i form av bättre eldeffekt och träffsäkerhet och möjlighet att integrera mångsidig tilläggsutrustning. Vapnen är också lättare och mer ergonomiska.”

Ett steg som stärker förmågan och fortsatta samarbeten, både vad gäller upphandlingar och rent praktiskt för vårt/våra försvar.

Det här är en betydande inledning som gör det möjligt för Finland och Sverige att helt konkret tillsammans upphandla eldhandvapen i form av ett nytt gevärssystem. Samtidigt innebär detta möjligheter för gemensamma anskaffningar också av andra eldhandvapen. Bägge länder har som mål att uppnå kostnadsnytta och att förbättra försörjningsberedskap och inbördes samverkansförmåga” säger överste Rainer Peltoniemi, Infanteriinspektör vid finska arméstaben.

I Finland anger man värdet på affären för vapen, utbildning, underhållsverktyg och reservdelar till ”cirka tio miljoner euro”, alltså motsvarande omkring 100 miljoner svenska kronor. Av vad vi erfar är det kostnaden för Finlands del i upphandlingen. Några detaljer eller summor uttryckligen rörande Sverige har i skrivande stund inte stått att finna.

Leverans är beräknad att kunna gå igång i slutet av 2022 varefter utbildning kan påbörjas 2023.

Sako

Wikipedia – Skarpskytt och Prickskytt

Läs även Semper Miles: Utöver uppgraderingarna satsar man på helt nya vapen och Nya eldhandvapensystem är nära förestående samt Tilldelade personliga eldhandvapen och Krävande militärt prickskytte för lag i European Best Sniper Competition

(Bilden, prickskyttepar i eldställning, är från ett tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.)

– New Sniper Rifle System in joint order for Finland and Sweden

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]