Foto: Riggwelter

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten idag

Idag testas VMA. Förhoppningsvis bryr sig de allra flesta och vet eller tar reda på vad det betyder.

Samhället vakar över oss och kommer att arbeta för att ställa allt till rätta så snabbt och smidigt som möjligt. Det finns många dugliga människor i olika myndigheter och organisationer som har i uppdrag att ansvara för att saker och ting fungerar.
Det betyder dock inte att vi kan lägga fötterna på bordet och tro att vi privatpersoner står utan ansvar. Du förväntas förstå att det KAN hända saker som påverkar och förändrar din vardag. Vidare förväntas du vara medveten om att samhällets resurser i första hand kan komma att behöva användas till grupper som inte klarar sig själva, t ex sjuka, äldre och barn (mellan raderna kan du alltså komma att behöva ta hand om dig själv för en kortare tid). Du ska inhämta information om vad som hänt, vad som händer och följa de instruktioner som ges från myndigheterna.

Varning och information. Viktigt meddelande till allmänheten, förkortat VMA, är myndigheternas varnings- och informationssystem för att snabbt nå ut till oss.

Den kanske mest kända kopplingen till VMA är de tusentals signalhorn som finns utplacerade på bl a hustak och ibland kallas ”Hesa Fredrik” i folkmun. De tjuter när det finns ett viktigt meddelande: signal i sju sekunder och paus i 14 sekunder, vilket upprepas under minst två minuter. Det betyder att du genast ska gå in, stänga fönster och ventiler/ventilation och lyssna på (lokal-) radio eller se på TV för information. Information och hänvisning visas även på sidan 100 i SVT:s Text-TV.

Signalhornen på våra tak och högt belägna punkter kan även användas som beredskapslarm eller flyglarm om vi skulle råka ut för krig. (Klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas systemet.)

VMA via telenätet började införas under senare halvan av 2014 och början av 2015. Med det kan myndigheterna snabbt skicka ut information även i form av ett talmeddelande till fasta telefoner och via SMS till mobiltelefoner. (Den här metoden planerar man att utveckla och förfina ytterligare.)

Själva meddelandet i Viktigt meddelande till allmänheten innehåller information om vad som hänt, ev akut hot att förhålla sig till, anvisningar om vad vi kan göra för att skydda oss samt vad vi kan göra för att underlätta räddningsarbete o dyl. Lyssna noga och följ instruktionerna.

Läs även Semper Miles: Alltid Före – Ingen är bättre lämpad att lösa det här än du

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: Riggwelter CC BY SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]