Foto: Holger.Ellgaard

Välbesökt mässa för ett säkrare och tryggare Sverige

I kommunikationen beskrivs det här som ”årets viktigaste arena för dig som är engagerad i samhällets säkerhet i kris och krig” och visst är det ett evenemang som lockar de som verkar inom och/eller är intresserade av områden rörande vår samhällssäkerhet, krisberedskap, strategiska säkerhetsarbete och totalförsvar.

Den samlande branschmässan Mötesplats samhällssäkerhet har arrangerats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) sedan 2011 och fyller en viktig funktion: ”Mötesplatsen är en tvådagarskonferens med parallell utställning där deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka och presentera praktiska lösningar för ett säkrare och tryggare Sverige.”

Under två dagar, tisdag och onsdag 19-20 november, kan man utöver ett stort antal utställare o dyl se fram emot 36 seminarier och 115 experter på scen.

Bland talarna märker vi bland andra inrikesminister Mikael Damberg, MSB:s generaldirektör Dan Eliasson, c SÄKK Must Jan Kinnander, krisberedskapschefen på Svenska Röda Korset Ylva Jonsson Strömberg, försvarspolitiska experten Annika Nordgren Christensen, strategiska rådgivaren (och tidigare arméchef) Anders Brännström, Combitechs Pernilla Rönn med flera representanter för myndigheter, organisationer och företag.

På utställningssidan uppmärksammar vi gärna flera viktiga frivilliga försvarsorganisationer som Bilkåren, FAK, FFK, FMCK, FRO, FVRF, Försvarsutbildarna, IIR, SBK, SBS, SFF, SVK, SPSF, SRK och SvSF.

Mötesplats samhällssäkerhet – Officiella hemsidan

Läs även Semper Miles: Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet och Tydligen helt otroligt att Sverige studeras och testas samt MSB diskuterade samarbeten med FEMA och Homeland Security och Förberedd nu även som E-bok

(Bilden: Kistamässans huvudentré. Foto: Holger.Ellgaard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv)

– Described as the most important arena regarding Swedish (civil) defence, security and crisis preparedness. And there are no reasons to doubt it

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]