MSB diskuterade samarbeten med FEMA och Homeland Security

Under förra veckan möttes generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Helena Lindberg, och Craig Fugate, chef för Federal Emergency Management Agency (FEMA) för att diskutera bl a flyktingsituationen i världen och det svensk-amerikanska forskning- och utvecklingssamarbetet med Department of Homeland Security (DHS). De deltog även i ett rymdsymposium som arrangerades av den svenska ambassaden tillsammans med Rymdstyrelsen och amerikanska Aerospace Industries Association (AIA).

Samarbetet med DHS är pågående sedan flera år. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) initierade detta på uppdrag av Regeringen 2005 och avtalet undertecknades 2007. Syftet är att inleda och främja varaktiga samarbetsprocesser för forsknings- och utvecklingsfrågor inom området samhällssäkerhet.

Rymdsymposiet fokuserade på svensk-amerikanskt samarbete kring rymdrelaterade ämnesområden med ca 20 representanter från industrin, myndigheter och forskare med presentationer av gemensamma projekt. MSB och FEMA har nära samarbete för att utveckla förståelsen för extremt rymdväders påverkan på samhällsviktig verksamhet.

Källor: MSB, FOI