Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Aktivitet inför kommande Cold Response

Förra gången deltog 16.000 soldater från 16 nationer. Nu är man igång med förarbetet inför Cold Response 2016, övningen som leds av norska Forsvarets operative hovedkvarter har hållits i Norge vartannat år sedan 2006 och som ger unika möjligheter att träna en multinationell insats i subarktiskt klimat. Förberedelserna har hittills rört sig om rekognosering tillsammans med svenska och utländska underställda chefer i övningsområdet. Mycket viktigt då man sedan under övningen har högintensiv strid i fokus.

Markdelen av övningen består av två multinationella brigader, en norskledd och en svenskledd, som tillämpat genomför både offensiva och defensiva operationer mot varandra. Den svenskledda multinationella, 3:e brigaden, består av tre manöverbataljoner:

  • 191:a mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente
  • En nordisk bataljon under finsk ledning med bland annat det 422:a mekaniserade kompaniet från Skaraborgs regemente
  • En nordamerikansk bataljon under kanadensisk ledning med två kompanier från vardera Kanada och USA
  • Enheter ur funktionsförbanden samt ur Hemvärnet

Totalt rör det sig om en styrka på cirka 4300 soldater i 3:e brigaden. Cold Response 2016 går av stapeln i mars nästa år.

Källor: Försvarsmakten samt Norska försvaret

(Bilden är från Cold Response 2014.)