Foto: Försvarsmakten

Swenex-15 startar idag

Som vi kunnat rapportera tidigare löper den nationella övningen Swenex-15 över tio dagar med start Måndag den 12 oktober. Det innebär att det drar igång idag och Helikopterflottiljen meddelar under morgonen att man från 3.Helikopterskvadronen deltar med tre Hkp15 och en Hkp14. Just nu och den första tiden gäller möten, utbildningar och förövning innan helikopterdelen går igång på allvar där piloter, tekniker, planeringsofficerare, uppdragsspecialister, underrättelsepersonal, luftrumssamordnare m fl har viktiga roller i övningen.

Läs även Semper Miles artikel: Tio dagar storövning med Swenex-15 på syd- och västkusten

(Bilden är från ett annat tillfälle.)