Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Jubileum för viktig fokus på ammunitions- och minröjning

Det har passerat 20 år sedan upprättandet av vårt svenska minröjningscentrum i Eksjö. Ett förband med vars hjälp vi skulle kunna öka våra internationella insatser samt stärka forskning och utveckling kring minor.

Idag är Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum en etablerad resurs och kunskapsbas av högt värde. Swedec levererar utveckling, utbildning och operativt stöd inom området ammunitionsröjning både nationellt och internationellt, för Försvarsmaktens behov och insatser men även till andra myndigheter och man utbildar Polisen, Tullverket, Kustbevakningen och MSB på området.
Det internationella utbytet är också betydande. Hos Swedec i Eksjö finns världsunika anläggningar för utbildning, utveckling av metodik och hjälpmedel, tester av utrustning, maskiner m m.

På måndag den 23 oktober firas 20-årsjubiléet i Ridhuset på Ränneslätt där H M Konungen närvarar och högtidligen överräcker förbandets fana till chefen för Swedec. Under eftermiddagen visar man också upp sin historia i en särskild utställning. Allmänheten är välkommen (parkering utanför Lägerhyddorna, mot Eksjö).

Program/hållpunkter:
10:20 Hemvärnets musikkår Eksjö, 339:e Musikkåren, spelar
10:45-11:15 Ceremoni
14:00-15:30 Utställningen Swedec nu och då


Film: Swedec – vår verklighet (5:11 min)

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec (Swedish EOD and Demining Centre)

Läs även Semper Miles: Över en vecka med höga realistiska krav i SEE 17 och Gemensamma tag mot Improvised Explosive Devices samt Personligt gränssnitt för framtidens soldat?

(Bild: EOD-enhet från Försvarsmakten samarbetar med Polisen i ett övningsmoment under Swedec EOD Exercise, SEE 17.)

– Swedish EOD and Demining Centre (SWEDEC) celebrates 20 years, receiving their banner from the hands of His Majesty the King of Sweden.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]