Fritt fram att lämna in olagliga vapen och ammunition

Vapenamnestin börjar i morgon torsdag och den som av någon anledning råkar ha vapen som man saknar licens för kan utan frågor eller påföljd, helt anonymt och kostnadsfritt lämna in detta till polisen. Och olagliga vapen finns det där ute. Senaste gången man genomförde amnesti av den här sorten var 2013. Då lämnades det in över 15 000 vapen och 36 ton ammunition.

Under tremånadersperioden 1 februari – 30 april tar man emot skjutvapen och ammunition men även vapendelar som lådor, pipor o dyl. Observera att amnestin inte omfattar sprängmedel eller andra explosiva ämnen. Inte heller knivar eller andra farliga föremål. Enligt polisen rör det sig om ”föremål som anges i 1 kapitlet 3 paragrafen i vapenlagen (1996:67)”. Definitivt läge att kolla upp. Se länkar till Frågor och svar om vapenamnestin samt vapenlagen nedan.

I promemorian inför vapenamnestin nämns som skäl bl a att tillgången till skjutvapen ofta utgör en förutsättning för att grova brott ska komma till stånd. Förekomsten av skjutvapen kan också medföra att en uppkommen våldssituation får betydligt svårare följder än vad den annars skulle ha fått. Både Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polismyndigheten har konstaterat att beväpningen och benägenheten att använda skjutvapen har ökat inom kriminella kretsar. Varje åtgärd som kan leda till en minskning av antalet illegala vapen i omlopp bör därför övervägas.

Om du tänker utnyttja den här möjligheten så kom ihåg att redan innan du ger dig iväg noga ha kontrollerat att vapnet är oladdat och gärna delat. Vidare är det viktigt att transportera vapen och/eller ammunition diskret och säkert.

Polisen – Frågor och svar om vapenamnestin 2018

Vapenlag (1996:67)

Lista med adresser, öppettider etc för inlämningsställen, alltså polishus och polisstationer

Läs även Semper Miles: Med fokus mot rätt sorts vapen och Försvarsmakten säger nej till EU-förslag mot legala vapen samt Tilldelade personliga eldhandvapen

(Bild: CC0, PD)

– A three month Illegal weapons amnesty in Sweden starts 1 st February and continues to 30th April 2018)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]