Foto: Defensie

Danskt hemvärn i uppdrag mot illegal verksamhet i västra Medelhavet

Det är känt att de emellanåt går med utomlands för att stötta militär mission och verksamhet där Danmark medverkar. Det här är dock nytt. Just nu är danskt hemvärn aktivt i polisiär-/tullverksamhet då man satts in i Operation Indalo i västra Medelhavet.

Det rör sig om Hemvärnsflyget som under hela augusti förstärker Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex i arbetet mot smuggling av människor, vapen, droger o dyl mellan Nordafrika och Spanien/Portugal. Företrädesvis kommer danskarna att övervaka vattnen mellan Marocko och Spaniens sydkust, Alboránsjön.

Under de senaste åren har Hemvärnsflyget använts i stor utsträckning i Danmark till stöd för de väpnade styrkorna men också för polisen i samband med bland annat gängkonflikten i Köpenhamn samt eftersökning över land och vatten. Det här spännande uppdraget var ett naturligt steg och en bra möjlighet att testa skvadronens färdigheter” säger överste Per Jan Larsen, chef för Hemvärnsflyget, i ett meddelande från danska Försvaret.

Premiären för Hemvärnets förstärkning av Europas yttre gränsövervakning består av, vad vi erfar, två Britten-Norman Defender-flygplan inklusive besättningar och pågår till den 31 augusti.

Frontex – Operations Minerva, Indalo

Frontex – European Border and Coast Guard Agency

HJV – Flyverhjemmeværnet

Wiki – Britten-Norman Defender

FFK – Om svenskt Hemvärnsflyg

Läs även Semper Miles: Säkrare gränser och samhälle tack vare Frontex och Militären avlastar den hårt ansatta Polisen samt Behoven för tullen och polisen kommer med all rätt att kosta och ANPR-succé snart även för tullen

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. En nederländsk Dornier 228 i tjänst för Frontex. Foto: Defensie, CC0 1.0, PD https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en)

– Danish flying Home Guard units reenforce Frontex ’Joint Operation Indalo. Monitors Mediterranean waters between Morocco and Spain during August

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]