Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Akut behov av mer än det budgeterade

I Norrköpings tidningar (NT) skriver idag Mattias Olsson om budgeten – med fokus på ett enda kapitel nämligen Försvar samt samhällets krisberedskap, eller ”Utgiftsområde 6” som det kallas.

Olsson presenterar detta på ett mycket bra och lättfattligt sätt, inklusive siffror, toppstyrning och annat intressant. Visste du t ex att en ”försvarsbudget” utöver Försvarsmaktens verksamhet ÄVEN innefattar kostnaderna för Kustbevakningen, Elsäkerhetsverket, Statens haverikommission, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt ett antal andra specialområden som inte direkt har med det väpnade försvaret att göra? Budget för hela ”Utgiftsområde 6” blir 48,8 miljarder. (Sveriges BNP uppgår, enl Ekonomifakta.se, till knappt 4.000 miljarder kronor.)

Behovet är dock betydligt större än så efter en lång period med näst intill nedläggning av totalförsvaret, värnpliktens avskaffande och det politiska ointresset av nationellt försvar. För att kunna lösa återuppbyggnaden lyfter Olsson frågan ifall man inte bör beakta beredskapskrediten, den reserv på 40 miljarder kronor som får användas i händelse av krig, krigsfara eller (här kommer det) andra utomordentliga förhållanden.

Läsvärt och tankeväckande från början till slut:

NT – Lös ut beredskapskrediten

Läs även Semper Miles artikel: 40 extramiljarder till försvaret