Frivillig civil insats i FRG

Känner du också att du vill göra något för dina medmänniskor, för samhället och för vårt land? De flesta känner till t ex Hemvärnet och frivilligorganisationerna knutna till försvaret. Här finns en civil möjlighet!

Sedan 2004 finns Frivilliga resursgruppen (FRG) som består av frivilliga män och kvinnor som utbildas av Civilförsvaret och kan kallas in av kommunen för att förstärka i utsatta lägen eller andra särskilda behov. Det kan t ex röra sig om uppgifter som att hjälpa till vid utrymning och evakuering, information, administration, transporter, distribuera mat och dryck m m.

Frågor och svar FRG

Intresseanmälan FRG

(Bilden visar när Andreas Weiborn, ledare i FRG, hälsar på Kungen som besökte området kring Salabranden i Västmanland förra året och är från ”Lantbruk & Skogsland”.)