Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Slutet möte med stor bredd för marina frågor

Årets upplaga av Marinstridsdagarna är igång fr o m idag. Under tre dagar samlas man i Karlskrona där många aspekter av/kring sjöstrid behandlas genom seminarier, föreläsningar och sammankomster, formellt men även den viktiga effekten av informella möten. ”Marinstridsdagarnas syfte är att behandla frågor som rör den svenska marinen i såväl stort som smått.”

Arrangör är Sjöstridsskolan (SSS) och här är några av punkterna i programmet: ytstrid, undervattensstrid, luftförsvar, ubåtsjakt, minkrig, röjdyk, ledning, samband, sjösäkerhet, logistik, bastjänst, underrättelsetjänst och psyops. Ett annat just nu högaktuellt ämne som skulle kunna spilla över på den civila sidan är Sjöoperativ helikopter.

För övrigt är det här en aktivitet som naturligt sker bakom lyckta dörrar med extremt lite förhandsinformation. Antal deltagare i år är okänt men tidigare år har Marinstridsdagarna engagerat fler än 1 000.

Sjöstridsskolan

Marinbasen

Läs även Semper Miles: Mycket militär aktivitet i och kring Östersjön och Marinhamnen köps tillbaka för att stärka Sveriges försvar samt Närmare samarbete för ett säkert Östersjön

(Bilden är från övningen Northern Coasts ett tidigare år.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]