Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Nu kommer det fördjupade svensk-tyska försvarssamarbetet

Enligt försvarsministern ska det militära samarbetet mellan Sverige och Tyskland fördjupas under 2017. Det blir nu verklighet och Försvarsmakten är redan igång.

Som en upptakt besökte i dagarna den tyske arméchefen, generallöjtnant Jörg Vollmer, Boden tillsammans med vår arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson. Den svenska vinterförmågan imponerade och den tyske arméchefen träffade några av sina soldater redan på plats i Boden för övningar tillsammans med sina svenska kollegor i ett vitt och krävande klimat. På schemat står bl a krig i arktiska förhållanden och dykningsuppdrag(!)

De båda armécheferna påpekade att Sverige och Tyskland är nära vänner sedan länge och delar samma utmaningar. Nu blir det ett ännu närmare samarbete där vi enligt genmj Engelbrektson kommer att öva tillsammans, utbyta erfarenheter och byta personal med varandra på varandras territorium.

En annan viktig del är att åter verka på brigadnivå något som under en tid fått stå tillbaka för verksamhet på lägre nivå, bl a i och med våra länders utlandsinsatser. Alltså har vi definitivt återfått fokus på nationellt försvar!

Senare i år genomför Sverige den största övningen på över 20 år, Aurora 17, och att det blir utländskt deltagande från flera håll är redan klart. Det är således lätt att antaga att vi kommer få se tyska styrkor på svensk mark i september. Återstår att se vilka och i vilken omfattning.

Bundeswehr – Tyska försvarets officiella hemsida

Heer – Den tyska arméledningen

Läs även Semper Miles: Snart mer väpnat övande och samarbeten utomlands och Svenska styrkor i polska storövningen Anakonda samt Fortsatt gott samarbete i söder

(Bilden visar arméchef Karl Engelbrektson, Tysklands arméchef Jörg Vollmer och överste Mikael Frisell, chef Bodens garnison.)

Källor: Försvarsmakten, SVT, SR, Bundeswehr

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]