Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten

VRR – En hedrande gärning

Martin Bauhn blev högtidligt utnämnd till Årets Veteran 2015 i och med Veterandagen tidigare i år. Han är kassör i Veteranstöd Rapid Reaction (VRR) föreningen som sedan början av 2014 fokuserar på att hjälpa utlandsveteraner med akut ekonomiskt stöd. Ett hedrande erkännande för både Martin och föreningen.

VRR har som målsättning att förutsättningslöst förmedla kortsiktig akut ekonomisk hjälp till veteraner. Detta görs möjligt genom att man skapar medel via bidragsgivare, anordnar insamlingar, säljer profilproduker o dyl. Varenda krona går till de hjälpsökande. Sedan starten har 167 personer fått stöd beviljat. Utbetalt stöd fram till juni i år är 1.800.000 kronor!

Många privatpersoner förstår behovet och nyttan och ställer upp och allt fler företag har börjat intressera sig för verksamheten och dess positiva effekter för de män och kvinnor som riskerat liv och lem i utlandstjänst och tillfälligt behöver ekonomisk hjälp. Ingen kan gör allt men alla kan göra något tack vare människor som Martin Bauhn och kamraterna i VRR.

Läs mer – Om Veteranstöd Rapid Reaction

Du kan också hjälpa – direktlänk till sidan för givare

Utlandsveteran i akut ekonomisk knipa? Info för sökande

 

VRR-LOGOMedium