Foto: Kaj-Ivan Bæk/Forsvaret

Parader i det offentliga för heder och vi-känsla

Efter att den senaste omgången kommit tillbaka från sina missioner i Afghanistan och Irak högtidlighölls det hela i vanlig ordning officiellt av högsta ledningen för danska Försvaret och representanter ur Folketinget samt borgmästaren. Inför respektiven, stolt släkt, bekanta och inbjudna inspekterades styrkorna, det hölls medaljceremoni, tal och hjärtligt tack för insatsen. Därefter genomfördes s k hemkomstparad där allmänheten hade möjlighet att beskåda sina soldater och hälsa dem välkomna hem, den här gången genom centrala Slagelse på västra Själland då det är det upprättande Gardeshusregementets (huvud-)garnisonsort. Något alldeles särskilt? Nej, det är så man gör bara!

Vore det inte gott och på sin plats med mer uppskattning och närvaro av den här sorten även hos oss? Det skapar naturliga band mellan det civila och militära. Försvarsmakten grundar sig ju till syvende och sist på den civila viljan och relationen. Här talar vi inte i första hand om högvakten och modell äldre. Visst, det marscheras en del ”i grönt” i det offentliga rummet här också, till julkorum och annat men det finns många fler tillfällen att ta i akt och en del som väl kräver bättre uppmärksamhet, stolthet och tacksamhet, lokalt som nationellt från statsledning till landshövdingar, kommunstyrelser och vanligt folk.


Film från firande och hemkomstparad i Slagelse (4:05 min)

Forsvaret.dk

Läs även Semper Miles: Livgardet övar igen i centrala Stockholm och Antalet danska värnpliktiga kan komma att fördubblas samt Danska Försvarsmakten i ord och bild för alla och Hela Storbritannien hurrar och hedrar på lördag

(Bilden: Hjemkomstparade från ett tidigare tillfälle, i Holstebro. Foto: Kaj-Ivan Bæk/Forsvaret.)

– Homecoming parade, a perfect example for official gratitude and public welcoming

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]