Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten

FOI analyserar Afghanistaninsatsen

Enligt uppgifter från Regeringskansliet har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) fått i uppdrag att analysera hur det svenska deltagandet i den multinationella styrkan International Security Assistance Force (ISAF) mellan 2002 och 2014 påverkat Försvarsmakten. Redovisning kommer att ske senast 15 juni 2016.
Analysuppdraget är ett självständigt komplement till den utvärdering som Regeringen fattade beslut om i somras med riksdagsledamot Tone Tingsgård (S) som utredare.

OBS! Läs även Semper Miles artikel: Afghanistan – hur var det och hur blev det?