Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Nysatsning ger nya jobb och ny grundutbildning

Över kommande år ska Försvarsmakten som bekant omorganisera och det resulterar bl a i ett behov av ca 1200 nya militära och civila tjänster. Detta ska i stor utsträckning täckas av nyanställningar och, vad vi erfar, i viss mån av omfördelningar då behovet av anställda minskar på några orter. Höjningen av försvarsanslaget gör det möjligt då 10,2 miljarder skjuts till över femårsperioden 2016-2020. Första året blir det ekonomiska uttaget ur tillskottet totalt 1,3 miljarder för att sedan bli mer under kommande år.

Samtidigt kommer grundutbildningen fr o m 2016 förändras till att omfatta både grundläggande militär utbildning (GMU) och befattningsutbildning vilket ger längre sammanhängande utbildningstid och resulterar i bättre grund för soldater och sjömän redan från början.

Det är bra att tid ges så att vår personal får den välbehövliga plattform för att på bästa sätt kunna utföra de uppgifter som åläggs dem. Det är även viktigt för att framgent kunna utvecklas och komma i fråga för fortsatt utbildning, för rekrytering till befäl och/eller viktiga specialistområden.
Vad gäller budgetökningen som betyder i snitt ca 5% per år kan det tyckas bakvänt att starta smått med 1,3% för att sedan öka, inom givna ramar, när behovet av att hastigt försöka återställa delar av tappad kapacitet minst sagt brådskar.

Källor: TT, SvD, Enköpingsposten och Försvarsmakten