Foto: TBjornstad

Vintermarsch i Karolinernas spår över fjället

Det har nu hunnit passera 199 år sedan det ofattbart hårda återtåget efter fyra månader av marsch och strid i norska Tröndelag. Generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldts Karoliner hade i uppgift att inta Trondheim men nåddes sent i december av meddelandet att Konungen var död. Karl XII hade skjutits till döds vid Fredrikshald och alla trupper beordrades lämna Norge.

Armfeldt bröt upp från belägringen av Trondheim och avsåg ta den kortaste vägen hem. Styrkan på bort emot 6 000 man satte av men på grund av extrem kyla och en storm som drog in och sedan pågick i flera dagar blev situationen på fjället katastrofal där stora skaror frös ihjäl. Endast ca 2 100 nådde slutligen målet i Duved, västra Jämtland.

Fältjägarföreningen anordnar tillsammans med Jämt-Trönderska föreningen Armfeldts Karoliner, Armfeldts Karolinermarsch. En vinterupplevelse som perioden 23-26 mars kombinerar det fysiska med vårdandet av historien och såklart gemenskapen.

För den som känner att det här är intressant gäller det att snarast ta steget. Sista anmälningsdag är nämligen nu på torsdag den 15 februari!

Armfeldts Karolinermarsch 2018, detaljerad info, anmälan m m

Svenska militära minnesmärken – 1718 Karolinernas dödsmarsch

Läs även Semper Miles: I Karolinervinter på Jamtli levandegörs hårda tider i historien och Militärt bergrum blir skidanläggning för elit och turister samt 13 garnisonsorter nu och då

(Bild: En norsk modell av en karolinsk soldat. Foto: TBjornstad, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

– 1718, The King was dead and all Swedish troops ordered to leave Norway. Today it is well remembered and during 23-26th March a ski march is arranged in the footsteps of the harsh retreat.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]