Foto: Försvarsmuseet

Statligt beslag av vapen från museum?

Det är dystert men samtidigt stridslystet på Beredskapsmuseet i Djuramossa utanför Helsingborg. Trots en förlikning i tingsrätten för tre år sedan, där det slogs fast att en mängd föremål på museet ägs av staten, men får disponeras av Beredskapsmuseet, ska samlingen av kanoner, kulsprutor och pistoler beslagtas (och förstöras?). Det är Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) som driver detta med handräckning från Kronofogdemyndigheten och nu avser genomföra beslaget. Det är, enligt Staffan Bengtsson, Överintendent på SFHM, viktigt att bevaka statens äganderätt till vapen. Samtidigt säger han överraskande att de bara kommer att hämta de föremål som är relativt lättransporterade. Ägarna till Beredskapsmuseet avser överklaga Kronofogdens beslut till tingsrätten.

Länk till Beredskapsmuseets hemsida: http://www.beredskapsmuseet.com/

Källa: Hämtning av kanoner närmar sig – Helsingborgs Dagblad