Ingen fri inpassage i norr – Håll gränsen!

Under Kalla kriget fanns hotet att Sovjet skulle kunna komma att invadera Sverige norrifrån. En snabb marsch över Finlands djupa skogar och det hade kunnat vara ett faktum. Vi skulle dock inte ge vika och byggde försvar som förhindrade, eller åtminstone försvårade, så till den grad att fienden skulle tvingas till djup eftertanke innan man tog sig för något dumt.

Hur såg det då ut i den här delen av landet med Kalixlinjen utifrån givna förutsättningar och mål? Författaren och föreläsaren Sten Ekman har fördjupat sig och är expert på området med de egna titlarna ”Kalixlinjen – Kalla krigets lås i norr”, ”Sovjetiskt storanfall mot Norrbotten” och ”Hit men inte längre! : Luleälvdalslinjen – befästningarna, det fasta artilleriet och vår sista Försvarsmaktsövning”.

Nu på tisdag kan du se och höra Sten Ekman när han i sitt föredrag ”Håll gränsen” berättar om vårt starka försvar långt upp i norr under kalla kriget.

Tisdag den 2 februari med start klockan 18:00 på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.
Inträde endast 50 kr, förköp i receptionen. Telefon, växel 08–519 563 00.

Se SMB:s kortfilm som är ett utdrag ur en av Sten Ekmans böcker (2:16 min)

Kalixlinjens museums hemsida