Inga vagnar på display vid infarten till hemstaden Ö-vik

Att en idé sällan är unik är känt i marknads- och uppfinnarkretsar. Något som normalt betyder något negativt i form av konkurrens. Men när det handlar om att vara två eller flera om den här typen av idéer är det uteslutande av godo. Innovation är vad det handlar om och det är vanligt i de här trakterna.

I Örnsköldsviks kommun finns sedan en tid ett medborgarförslag om att placera bandvagnar av typen Bv206 vid centralortens infarter. Detta för att uppmärksamma Hägglunds och fordonet som tillverkats i ca 12 000 exemplar och gjort så mycket nytta för Sverige och andra länder runt om i världen där man behövt det bästa vad gäller civil och militär framkomlighet. Bandvagn 206 och kunnandet på området är dessutom grunden för flera efterkommande modeller som tillverkas idag.

Kommunen ställer sig dock avvaktande. Både sittande styrelse och oppositionen är överens om att det inte passar med bandvagnar vid infarterna. Däremot kan det bli aktuellt på någon annan plats ”inför framtiden”. En smula oroväckande besked när det kommer från politiker. Men med lite tur kanske de ändå tar fasta på ”plan B” i medborgarförslaget och tillåter en vagn på stolt display i trafikplatsen E4/Björnavägen, avfarten som bl a leder till Gullänget och Hägglunds stora anläggningar.

Vi håller i allafall tummarna stenhårt eftersom det är väldigt passande OCH för att vi själva spånat kring något snarlikt. Fast då var det ett annat fordon som var på tapeten, nämligen det potenta Stridsfordon 90. Ett innovativt fordon som likt bandvagnen överraskat världen och gjort och gör stor nytta här hemma och på annat håll. Den inriktningen på idén torde dock ha haft ännu mindre chans eftersom det uteslutande är ett militärt fordon i en civil beslutsvärld (se t ex länk nedan om Region Örebro län/Karlskoga kommun).

Det finns fog för mer av den här varan med stolt koppling till försvarsindustrin eller tider av försvarsaktivitet, i bl a Örnsköldsvik. Flera städer och områden har kopplingar till vårt flygvapen och visar stolt upp flygplan för besökare och förbipasserande och i somras uppförde örlogsstaden Karlskrona ett ubåtstorn i Lyckebyrondellen. Med lite tur ramlar det in fler genomtänkta medborgarförslag av den här sorten till våra kommuner runt om i landet.


Översikt med Hägglunds i gult, rondellerna vid södra och norra infarterna i rött och E4/Björnavägen i blått

Bandvagn 206

Hägglunds

Läs även Semper Miles: Ubåt välkomnar mitt i rondellen och 30 år på Malmen samt Tråkigt velande kring Karlskogas vapentillverkning

(Bilden är ett snabbt utkast vi gjorde för att visualisera ett Strf 90 i rondellen, Örnsköldsviks södra infart.)

– Citizen of Örnsköldsvik, home town of famous innovative Hägglunds Tracked Vehicles, suggests display of Bv206 Troop Carriers (SUSV) in City entrances. (Image shows our own previous idea to put a CV90 right there.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]