Foto: Kim Svensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Försvarslån för snabbare återuppbyggnad av försvaret

Kan ett försvarslån där Sveriges folk låser en del av sina slantar i sparande mot löfte om återbetalning och god ränta vara lösningen för att snabbt tillföra Försvarsmakten medel? Alternativt kunde det kanske fungera som premieobligationerna där all ränta läggs i en gemensam pott och blir till vinster som lottas ut? Eller kanske en kombination av de båda?

Försvarslån har tidigare varit aktuellt vid tre tillfällen, samtliga i början av andra världskriget då man i och med 1925 års försvarsbeslut minskat försvarsutgifterna kraftigt och mycket av Försvarsmakten lagts ner(!) Något militärt hot mot Sverige eller något annat land i Norden hade ingen kunnat se.

Bl a Facebookgruppen ”Instifta det fjärde försvarslånet nu” förespråkar folkets möjlighet att bidra till återuppbyggnaden av dagens försvar. I deras senaste inlägg påtalar man det faktum att svenska folkets sparande är stort och traditionellt placerat trots att avkastningen är liten och minskande. Ett slentrianmässigt förfarande eller avsaknad av lockande alternativ ligger kanske bakom. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det mer pengar än någonsin placerade på svenska bankkonton. Inte mindre än 1 358 miljarder kronor(!) enligt ”Instifta det fjärde försvarslånet nu”. Ett försvarslån på totalt 40 miljarder skulle motsvara endast 3% av detta.

En mycket viktig detalj är dock att kapital som kommer in via ett försvarslån ska vara till 100% öronmärkt för ändamålet och inte på något sätt negativt påverkar försvarsbudgeten och dess utveckling. Tanken är ju att skapa medel ovanpå det befintliga.
Idén är inte alls dum. I och med en dylik lösning skulle folket kunna erbjudas ett sparande som ger bra avkastning och/eller vinstchanser samtidigt som man stödjer den desperat nödvändiga återuppbyggnaden av Sveriges försvar.

Instifta det fjärde försvarslånet nu

Dagens Industri – Ta ett försvarslån nu

Norrköpings tidningar – Försvarslån och samarbeten