Foto: Forsvaret

Varggrått samlar och stärker norska Hemvärnet

För att ytterligare skapa enhetlighet genom kännetecken för Hemvärnet kommer Norges försvar att utrusta sina lokala styrkor med en ny, egen basker. Tidigare har det funnits en ljusare grå variant men man har även burit olika huvudbonader från Armén, Marinen och Flygvapnet.

Baskern får stort symbolvärde. Färgen som valts är varggrå (ulvgrå) och ger associationer bl a till fältmössan från krigets dagar. Ett hedersamt arv.

Kostnaden för det här har ifrågasatts men styckepriset visar sig hamna endast kring 100 NOK vilket får anses som överkomligt, särskilt med tanke på vad det ger i form av förstärkt identitet och stolthet. De nya baskrarna kommer allt eftersom att tillföras förbanden i hela landet.

TJ 12-3-4 Bestemmelse for Hærens hodeplagg. Illustrerat reglemente för huvudbonader -april 2016 (PDF)

Läs även Semper Miles: Inget nytt mönster för nya gemensamma uniformen? och Bibehållen beredskap och fler uniformer – innan Paris samt Fler CV90 till Norge – oöverträffad i sin klass

(Bilden visar den nya HV-baskern med baskermärke och det grönsvarta trupptecknet för Hemvärnet.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]