Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Träffsäker intern och extern kommunikation i norr

Norrbottens regemente I 19 har släppt en informativ broschyr som förutom till regementets samtliga medarbetare, kamratföreningar och veteraner nu finns tillgänglig även för allmänheten. Ett mycket bra initiativ till positiv kommunikation som förklarar och skapar opinion. Det är enkelt men träffsäkert. Här finns bl a verksamhetsidé, vision, geografisk täckning och målbild snyggt förpackad och tillgänglig. Den som fått sig den här till livs behöver inte undra kring vare sig regementets eller för den skull Försvarsmaktens uppdrag i stort! Eller mellan raderna, känna sig osäker eller kränkt. Bra jobbat! Mer sånt runt om i landet.

”I 19 levererar alltid, i alla situationer och i alla miljöer. Strid i subarktisk miljö är vår styrka. På I 19 utvecklas jag med regementet och här vill jag vara.”

Broschyren Norrbottens regemente 2016-2017 (PDF)

Försvarsmakten presenterar Norrbottens regemente I 19

Läs även Semper Miles: Elddop, markstrid och vintersol i Norrbotten samt Luleå flygplats är säkrad