Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Sverige aktivt i stora Trident Juncture 2015

Just nu pågår övningen Trident Juncture 2015 (TRJ15) som omfattar totalt 36.000 soldater från 30 länder och som består av två huvuddelar, Command Post Exercise (CAX) som är stabsövning samt Live Exercise (LIVEX) som är den aktiva delen med skarpa förband. I Trident Juncture övas för NATO-ledda multinationella fredsfrämjande krishanteringsinsatser under FN-mandat. Scenariot är uppbyggt så att alla NRF-förband: flyg-, armé-, marin- och specialförband kan delta.

Sverige deltar med stabspersonal i CAX och förband ur Flygvapnet och Marinen (Amfibiekåren) i LIVEX. Deltagandet är möjligt genom vårt engagemang i Partnerskap för fred. Sedan 2014 ingår vi i reservstyrkeregistret till Nato Response Force (NRF).

Vi har inte funnit någon information om Amfibiekårens förehavanden men Flygvapnet befinner sig på BA11 i Beja, södra Portugal, en av landets viktigaste flygbaser och igår påbörjades flygövningarna. Två flygpass med fyra plan per dag är planerade tillsammans med Finland, Norge, USA och Portugal.

Sveriges delegation vid NATO – Trident Juncture 2015

Sveriges delegation vid NATO – Del två i övningen Trident Juncture 2015 inleds

Försvarsmakten om del två, LIVEX – Alla på plats

The Air Part of NATO’s Joint Exercise Trident Juncture 2015