Foto: Försvarsmakten

Luleå flygplats är säkrad

Norrbottensbataljonen, 12.Hvbat, och 191.Mekaniserade bataljonen från I19 skyddar Luleå flygplats i beredskapsövning Arken efter att larmet gick i morse! Man har passerat genom centrala delarna av Luleå och då förberedelserna hållits till en liten, sluten grupp och först i sista stund blivit känd för både inblandade och allmänheten innebär det överraskande militär närvaro och trafikpåverkan.
Övningen är dessutom tillämpad. Det betyder att man löpande fattar beslut om hur man ska agera utifrån uppkomna förutsättningar. Alltså finns inget tidsschema för när man kommer att befinna sig på olika platser. En bra kombination av tillämpning och synlighet i samhället. Luleborna har hittills inte tillskrivits några klagomål vilket kan tolkas som bred förståelse och acceptans. Luleå är ju också sedan 1940-talet en stolt, betydande garnisonsstad med F21 (tidigare även Lv7 och BoLu) på orten.

arken_15_centrala-lulea

SVT – Stridsfordon på gatorna

Norrbottensbataljonen, 12.Hvbat

Norrbottens regemente, I19