Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Styrkor i rörelse för säkerheten runt Östersjön

Vi har nyligen haft rejäla övningar för såväl mark, luft som sjö och det fortsätter! Under perioden 4-16 juni, alltså under två veckor med start på söndag, är vi med i den stora multinationella samövningen Baltops 2017. Totalt rör det sig om ca 5 000 man (4 000 till sjöss), 50 fartyg och mer än 50 stridsflygplan, helikoptrar m m från Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Det är den i särklass främsta maritima övningen i regionen! I år med fokus på södra och mellersta delarna av Östersjön och de uppmärksammade landstigningsoperationerna kommer att genomföras på Lettländsk, Polsk och Tysk mark den här gången.

An excellent opportunity for NATO and regional partners to strengthen interoperability through a series of combined tactical manoeuvres and scenarios.”
”Att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i området kring Östersjön.”

Baltops 2017 är 45:e upplagan sedan 1972 och Sverige deltar för 26:e gången.


Film från Baltops 2015 – Stor marinövning med landstigning i fokus (5:40 min)

Försvarsmakten – Baltops 2017

Läs även Semper Miles: Snart mer väpnat övande och samarbeten utomlands och Nu kommer det fördjupade svensk-tyska försvarssamarbetet samt Trump, europeiska allianser och kusinen från landet

(Bilden: Amfibiesoldater landstiger i södra Sverige, Baltops 2015.)

Källor: Försvarsmakten, Naval Striking and Support Forces NATO (STRIKFORNATO)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]

– Sweden is an important part of the two week joint exercise BALTOPS, as a NATO Enhanced Opportunities Partner, for the 26th time. Begins Sunday 4th June.