Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Större övning för försvar av hav, kust och sjöfart

Parallellt med markstridsövningen Våreld genomför marinen sin största nationella övning, Swenex 18 (Swedish Naval Exercise). Just nu pågår de sista förberedelserna och på måndag går man igång!

Övningen omfattar ca 2 000 personer ur samtliga marina krigsförband och krigsförband som stödjer marina operationer, bl a helikoptrar och stridsflygplan. Förmågan till bl a sjöfartsskydd- och kustförsvarsoperationer säkras och utvecklas ytterligare. Detta sker i två etapper där man börjar med vad man kallar en taktikutvecklings-och utbildningsvecka varefter man på allvar går till sjöss för flertalet moment med bl a väpnad strid.

Swenex är årligen återkommande men en viss generell intensifiering nämns. ”Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden /../ Övningarna kan innebära såväl buller, svall som annan påverkan på allmänheten.”

Den aktuella övningen pågår under 21-31 maj (där Amfibieregementet kommer fortsätta öva kring Norrtälje ytterligare några dagar in i juni). Övningsområdet är betydande och sträcker sig från Norrtälje i norr, omfattande Gotland och ner till vattnen kring Ölands södra udde.


Film: Svenska marinen (3:55 min)


Film: Amfibieregementet övning Swenex 16 (2:43 min)

Ungefärligt övningsområde för Swenex 18, enkel kartöversikt

Försvarsmakten – Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Läs även Semper Miles: Svenska marinen i viktig verksamhet längs Estlands kust och Slutet möte med stor bredd för marina frågor samt Större amfibieövning igång i Roslagen och Toppmodern svensk GRK-båt men endast på export

(Bilden är från en annan, tidigare marinövning.)

– Naval exercise SWENEX 18, to secure and further improve the defence of our territorial waters, coasts and shipping

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]