Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Markstrid på båda sidor Vättern stärker förmågan

Så har det strax blivit dags för övningen Våreld 18 som tar sin början nu på måndag! Tolv förband medverkar i årets upplaga, med en personalstyrka om totalt ca 2 500. Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och har planerat det händelserika förloppet för kommande en och en halv vecka i fält.

Det handlar om markstrid och man övar i fem huvudområden, på och omkring Skövde övningsfält, runt Karlsborg, Prästtomta skjutfält samt runt Kvarn och Borensberg. Den militära närvaron och trafiken kommer vara hög i, kring och mellan områdena.

Höga ljudnivåer kan förekomma från såväl fordon som stridsmoment och man påtalar även lågflygande helikoptrar. Men det är knappast överraskande att det måste få synas och höras en del när man tillsammans stärker förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen pågår 21-30 maj.


Film: Försvarsmakten – Hur övar man armén? – från Våreld 16 (5:11 min)

Våreld 18 – enkel kartöversikt

Informationsblad om övning Våreld 18 (PDF)

Medverkande förband presenterade i bokstavsordning:

Försvarsmaktens logistik (FMLOG)
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)
Försvarsmedicincentrum (FömedC)
Göta ingenjörregemente (Ing 2)
Helikopterflottiljen (Hkpflj)
Ledningsregementet (LedR)
Livgardet (LG)
Livregementets husarer (K 3)
Markstridsskolan (MSS)
Skaraborgs regemente (P 4)
Södra Skånska regementet (P 7)
Trängregementet (TrängR)

Läs även Semper Miles: Sverige extremt kapabelt i hårda oförlåtande förhållanden och Nationell ledningsträning för bataljonsstaber samt Låt soldater framstå som soldater emellanåt och Finskt regemente övar strid i bebyggelse i Sverige

(Bilden är från ett tidigare års Våreld. Något beskuren.)

– Some 2 500 Swedish troops in ground combat exercise

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]