Foto: Kim Svensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Stark hänsyn till natur och miljö

För femte gången håller försvarssektorn miljödag nu på onsdag. Det medvetna miljösamarbetet är unikt och präglas av hänsyn till miljön i alla lägen t ex vid planering, övning och insats, i Sverige och utomlands. Årets upplaga av miljödagen fokuserar särskilt på olika sätt för sektorn att minimera påverkan på ekosystemtjänster och bidra till den biologiska mångfalden.
”Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter.”

Medverkar gör bl a Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Miljö- och energidepartementet och Naturvårdsverket.

Försvarsmakten – Vårt miljöarbete

Se även: Försvarsmaktens miljöredovisning

(Citatet angående ekosystemtjänster är hämtat från Naturvårdsverket.)