Personligt gränssnitt för framtidens soldat?

Att skapa ett integrerat system där soldaten har direktinformation och stöd har varit på tapeten ett bra tag och får väl ses som ett första steg mot ”framtidens soldat”. Vi har t ex sett prototyper med skärmar på underarmen som en slags Memo Board och som glasögon, presenterandes allt möjligt som minneslistor, anteckningar, kartor, satellitbilder i realtid och allsköns kommunikation. Det är ju ändå uppkopplade terminaler eller datorer, lite som tåliga surfplattor eller Google-glasses det handlar om.

Vad håller tillbaka införandet av den här tekniken? Kostnaden såklart men troligtvis även den snabba utvecklingen på området. Innan man har en generation klar för att implementeras har motsvarande teknik på både den militära och civila marknaden tagit nästa steg. Ett faktum känt från bl a flygindustrin. Sedan var det ju det där med elektricitet för drift, alltså batterier. Man kan ju alltid diskutera om soldaten behöver ännu mer att bära med sig – i förhållande till nyttan.

Ett mycket intressant exempel – ARC4 från Applied Research Associates