Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten

Försvarsmakten i migrationsarbete

Från och med nästa vecka kommer Försvarsmakten i region Norr att förstärka Migrationsverket i och med deras ansträngda arbetssituation. Förvarets personal får dock inte utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning så i nuläget rör det sig om planerings- och stabsarbete.

Beslutet om Försvarsmaktens stöd togs för några veckor sedan. Då pekades behovet ut som ”Göteborg, Malmö, Solna, Märsta och Gävle, men även till andra orter”. Det blir nu verklighet efter att Högkvarteret utrett arbetsrättsliga frågor. Migrationsverket behöver personalen minst fram till årsskiftet. Det är även troligt med en fortsättning under första kvartalet nästa år. Nya uppgifter och erfarenheter men hur kostnaderna ska fördelas och ev resursbortfall ska hanteras i och med samarbetet har inte nämnts.

Källor: SR P4 samt Skaraborgs Allehanda

(Bilden över Bodens garnison är från ett tidigare tillfälle.)