Foto: Fj Johan Lundahl/Försvarsmakten

Ny grundutbildning i antågande

Det är förändringar på gång vad gäller grundutbildningen inom Försvarsmakten. Redan nästa år ska GMU och befattningsutbildning följas åt vilket ger en längre, sammanhållen utbildning och soldater som blir ännu bättre utbildade. Samtidigt förbättras rekryternas förmåner vad gäller ekonomi, boende, mat och hemresor. Hela förmånspaketet samt hur ansökan och antagning ska ske kommer att presenteras nu i augusti när Försvarsmakten börjar rekrytera inför 2016. Den årliga volymen rekryter planeras bli ca 4000 personer.

Källa: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/07/ny-grundutbildning-fran-2016/