AT-4 till stöd mot IS-terror

Svenska dagbladet presenterar idag en film och stillbild som visar hur det svenska, pansarbrytande vapnet AT-4 används av Irakisk milis mot IS. Artikeln handlar dock om frågan hur det kommer sig att det finns svenska vapen i krig och att slutanvändaravtal som gäller vid export inte efterlevs. Amerikanerna har i år levererat ca 2000 AT-4:or till Irak och det som slår oss slås också SvD:s reporter av: ”…oklarheter om de vapen som exporterats till Irak är svenska, eller om det rört sig om gamla licenstillverkade amerikanska varianter.” Den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har gjort en skriftlig förfrågan via amerikanska ambassaden. De, och omvärlden, måste upprepat förundras över att vi skickligt skapar högklassiga lösningar som vi exporterar men som vi ifrågasätter om de används.

Källor: http://www.svd.se/video-har-anvands-svenska-vapen-mot-is
och https://www.facebook.com/Iraknyheter/videos/1680796148808371/