Inte fult att handla hemma – Frankrike köper franskt till specialförbanden

Frankrike växlar upp! Försvarsmakten köper in nya fordon till specialförbanden. Det rör sig om 241 lättare terrängfordon och 202 tyngre, alla kompletta inklusive teknik som underrättelse- och kommunikationsutrustning. Ett mindre antal av de tyngre kommer att levereras redan i år medan merparten är planerade till 2018. Ordervärdet är inte känt.

Enligt franska försvarsupphandlingsbyrån, motsvarigheten till FMV, tillmötesgår man i och med detta behovet och säkrar förmågan att bl a kunna genomföra specialuppdrag som kräver maximal handlingsfrihet så som djupgående insatser i fientliga områden.

Leverantörer är Renault Trucks Defense, Panhard Defense och Essonne Sécurité.

Hur franska upphandlingsrutiner och regelverk ser ut vet vi inte på rak arm men det är klart tjusigt att bidra till arbetstillfällen och nationell utveckling samtidigt som man uppgraderar/förstärker försvaret! Något som fler nationer beaktar och som vi borde ha i bättre åtanke.

Renault Trucks Defense Group (Reanult, Panhard och Acmat)

Essonne Sécurité

Läs även Semper Miles artikel: Militär miljardaffär för Volvo – Ska bli världsledande samt Marin framförhållning med inhemska beställningar

(Bilden visar en Sherpa Light, ett av fordonen som används av specialförbanden.)