Drömmen om ett svenskt totalförsvar är stark

Det allmänna intresset för skydd, säkerhet och stöd är alltjämt stort och utbrett. Personliga åsikter i informella samtal visar att man inte alls är ensam. För svensken tänker och talar! Snöbollen har länge varit i rullning och rullar allt större och snabbare.

I de politiska finrummen från Helgeandsholmen och Rosenbad till kommunhus och andra styrelserum runt om i landet är behov och problematik nu framdragna i ljuset. De flesta partier säger sig vilja göra något. En god början.

Det är också mycket bra att media tar upp situationen och belyser läget genom stora som små arbeten. Det stärker ytterligare den sanna bilden av medborgarnas faktiska kunnighet och vilja. Det stärker opinionen för försvar, säkerhet och samhällsstruktur ytterligare och tvingar de ansvariga att öppna ögonen och att fortsatt förhålla sig. Nästa steg för de som trånar efter våra förtroenden och röstsedlar är att våga gå från att vilja göra något till att verkligen prioritera och konkret få något gjort!

Här är ett träffsäkert exempel på en del tankar som rör sig i huvudet på vanligt folk. Bengt Nordhs artikel i Sydsvenskan beskriver det så väl: Sverige måste förbättra landets beredskap

Läs även Semper Miles artiklar: Akut behov av mer än det budgeterade och Totalförsvaret åter! Hälften av landet utan fullgod civil styrning

(Foto Creative Commons CC0.)