Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Hemvärnet övar vidare på Gotland

Det har varit mycket Gotland en tid och det fortsätter. Igår avslutades den stora samövningen och idag har insatskompanier ur 38.Hvbat Kinnebataljonen från Skaraborg och personal från 32.Hvbat Gotlandsbataljonen gått igång med att öva sin del. Syftet med övningen är att testa förmågan att flytta förband och snabbt kunna lösa insatser på nya platser. Övningen kommer att pågå t o m söndag den 15 november.

Om 38.Hvbat Kinnebataljonen

Om 32.Hvbat Gotlandsbataljonen

(Bilden är från ett annat tillfälle.)