Mässa kring samhällets säkerhet och krisberedskap

Tidigt i vecka 48 hålls mässan Mötesplats Samhällssäkerhet 2015, som går av stapeln vartannat år. Det blir två intensiva dagar fyllda med kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällssäkerhet. Intresset är stort med många deltagare, bl a finns Försvarshögskolan, många frivilligförsvarsförbund, FortF, Civilförsvarsförbundet m fl på plats. Totalt rör det sig om ca 55 utställare.
Förutom mässverksamheten blir det ett konferensprogram med ett 30-tal intressanta seminarier inom fyra områden: Vår osäkra omvärld, Vårt sårbara samhälle, Hantera krisen i samverkan samt Kommunalt säkerhetsarbete. Konferensprogrammet projektleds av Annika Nordgren Christensen och Johan Larnefelt.
Arrangörer är Kistamässan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Att besöka mässan är gratis. Önskar du deltaga i konferensprogrammet och/eller minglet kostar det (studenter har 50% rabatt på konferensbiljetten). OBS! Föranmälan oavsett vilken typ av besökare eller deltagare du är. Se länk nedan.

Plats: Kistamässan, Torshamnsgatan 18, Kista (Stockholm)
Tid: Tisdag 24 november klockan 09:00-17:00 och onsdag 25 november 08:30–16:30

Mötesplats samhällssäkerhet 2015 – mer info, program, priser, anmälan m m

(Bilden är lånad från branschtidningen Skydd & Säkerhet.)