Foto: Saab AB

Fortsatt tryggt med svensk materiel i Australien

Australien uppgraderar sitt RBS70-system och sin Giraffe AMB-radar. Det handlar om s k Mode 5-funktioner, som bl a medger det allra senaste vad gäller ytterligare säkerhet i så väl identifieringen av vän eller fiende (s k IFF eller Identification, Friend or Foe) som informationsöverföring samt hantering av större datamängder. En affär värd drygt 200 miljoner kronor.
Förtroendet för svensk materiel på området går långt tillbaka ”down under”. Luftvärnssystemet RBS 70 har använts i Australiens försvar sedan 1987 och Giraffe AMB-radarn sedan 2010.
”Uppgraderingen av Saabs IFF till Mode 5 säkerställer att den australiensiska arméns RBS 70- och Giraffe AMB-radarförmåga fortsätter att ge trupperna världsledande skydd mot ett stort antal luftburna hot”, säger Dean Rosenfield, Managing Director för SAAB Australien.

SAAB presenterar:

Giraffe AMB, Air Surveillance and Ground Based Air Defence

RBS70 NG VSHORAD – (senaste generationen)

Se även Semper Miles: BAE erbjuder Patria och Hägglunds i fas 2 av LAND 400

(Foto: © Copyright Saab AB.)