Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

En militär som högste chef för FMV

Efter en tid av sökande och beslut får vi åter en generaldirektör till FMV och det blir en man med koppling till den verksamhet materielverket behandlar, minst sagt. Regeringen har utsett generallöjtnant Göran Mårtensson som kommer direkt från Högkvarteret där han sedan 2014 varit chef för insatsledningen. Tillträdandet kommer att ske om bara tre veckor den 1 februari.

”Jag är glad över att ha fått det viktiga uppdraget att leda FMV och jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna vid FMV genomföra det som är inom vårt ansvar för att förverkliga det försvarspolitiska inriktningsbeslut som riksdagen fattade beslut om i somras. Samtidigt närmar jag mig uppdraget med ödmjukhet eftersom jag vet att verksamheten är komplex och har stor bredd.” säger Göran Mårtensson.

ÖB Micael Bydén kommenterar utnämningen: ”Jag ser framför mig ett fortsatt nära och bra samarbete mellan myndigheterna. FMV har en viktig uppgift att fylla i försvaret av Sverige”.

Lite mer information om den blivande generaldirektören:

Curriculum vitae, Försvarsmakten (PDF)

Göran Mårtensson i Wikipedia

Källor: Regeringen, FMV, Försvarsmakten, SVT, Wiki

(Bilden är från FVÖ15 i somras.)