Foto: Försvarsmakten

Chefen MUST om påverkan och skydd av stat, samhälle och demokrati

Att utöver traditionell militär kraft och volym kunna påverka samhället via enskilda och grupperingar blir ett allt viktigare verktyg. I förväg, över tid, t ex för att söka styra opinion eller rent av skapa okunskap och motsättningar till sin egen fördel. Desinformation t ex i samband med förberedelser, operativ verksamhet och krigshandling är ett annat användbart område.

Här gäller det för oss och alla andra att känna till risker samt förhålla oss till den information vi hela tiden nås av. På högre nivå tvingas man identifiera hotbilder och skapa beredskap och motåtgärder. Hur detta ser ut idag och framöver ligger till grund för det samtal med generalmajor Gunnar Karlson, chef för Sveriges militära underrättelseverksamhet (MUST), som föreningen Folk och Försvar samt Försvarshögskolans studentkår bjudit in till i morgon. ”Ett samtal om påverkan, kunskap och vår förmåga att försvara stat och samhälle.” Helt i tiden!

Vi är osäkra på ifall detta är ett öppet evenemang men det går att följa direkt online den 6 december klockan 16:30-17:00 eller ses i efterhand.


FoF Play, nåbar fr o m 6 dec, 16:30 (33:45 min)

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

Läs även Semper Miles: Nyheter, nyttiga idioter och egen insikt och Tydligen helt otroligt att Sverige studeras och testas samt Informationssäkerhet – Första april året runt

(Bilden föreställer generalmajor Gunnar Karlson. Försvarsmaktens pressbild. Beskuren.)

– The Chief of Swedish military intelligence service, Major General Karlson, in talks about information impact and means to protection of state, society and democracy

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]