Foto: Försvarsmakten/Combat Camera

Arméövning 2015 kring Vättern

Fienden har landsatt trupp! I områden kring bl a Skövde, Karlsborg och Motala räknar man med kontakt. Det handlar om den största nationella övningen för markförband på flera år där ca 4500 deltagare under vecka 35 och 36 övar bl a förmågan att agera och samverka som brigad. Samtidigt genomförs Flygvapenövning 2015, där i stort sett alla förband i Flygvapnet deltar i ett högkonfliktsscenario, och de två övningarna kommer att samordnas.

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/armeovning-2015/