KKrVA – öppen sammankomst i akademien

Kungliga krigsvetenskapsakademien (KKrVA) håller delvis öppen akademiesammankomst i Sverigesalen på Försvarshögskolan onsdag den 9 december med start klockan 16:30. Den öppna delen, omfattar punkterna 1-4 av 6 (endast övriga frågor och sammankomstens avslutande är slutna).
Det blir föredrag av den estnisk-svenske historikern, officeren och politikern, Professor emeritus Hain Rebas ”Från Peter till Putin”, tankar för dagen presenterade av en hemlig gäst samt redovisning av Avdelning I:s studie ”Idéer kring framtida personalförsörjningssystem” genom ledamoten Anders Emanuelsson.

OBS! Föranmälan.

Kallelse med mer info, program och anmälan till sammankomsten

Om Kungliga krigsvetenskapsakademien