Foto: Löjtnant Marcus Olsson/Försvarsmakten/Combat Camera

Försvarsmakten har kommit närmare medborgarna men…

Han har en poäng den gode David Lindén där han reflekterar kring människornas historia och utveckling i Försvarsmakten. Nästan övertydligt, men det är kanske det som behövs eftersom många mer än gärna slår dövörat till. ”Politiker och andra beslutsfattare står handfallna medan de som kan ämnena varnat sedan, åtminstone, slutet av 1990-talet”. Någon som ifrågasätter det? Nej just det. Lindén slår huvudet på spiken på många håll i sin artikel. Här vävs integration samman med (bristen på) garnison och vikten av att Försvarsmakten blir/är en attraktiv arbetsgivare – minst sagt eftersom livet i grönt är så mycket mer än ett jobb, det blir ofta en livsstil eller t o m ett kall. Stort tack! Ta de få minuter det handlar om och läs:

Militären måste löna sig – Kungliga krigsvetenskapsakademien