Foto: Sgt Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten

Försvarets närvaro och kostnad ett problem?

Om vi skulle gå ut bland landets befolkning och prata försvar, prata värnplikt, regementen och säkerhet, skulle vi då mötas av oförståelse? Skulle befolkningen ställa sig frågande till Sveriges suveränitet och rätten till skydd? Skulle merparten behöva månader eller år för att fundera? Knappast!
Gång efter annan uppmärksammas vad vi blivit av med och vårt skriande behov och det är toppen på isberget eftersom massans röst inte görs hörd. Nu senast gjorde Aftonbladet en snabbenkät för att se deras läsares reaktion på frågan ”Ska vi införa allmän värnplikt igen?” Man kunde välja mellan ”Absolut!” och ”Definitivt inte”. Resultatet var inte överraskande, ca 85% absolut för värnplikt och 15% definitivt mot. Och trots att närmare 32.000 unika personer i skrivande stund svarat, understryker Aftonbladet att det inte ska ses som representativt för samhället (i valtider använder de dock 1000-2000 svar eller en statsvetare som underlag för landets väljarkår).
Åter till ämnet. För de tjänster som vi gemensamt drar nytta av och erhåller trygghet och tillväxt från betalar vi skatt. Skatt är ett nödvändigt ont och visst skulle vi lite till mans kunna tänka oss att generellt behålla mer av intjänade slantar? Eller? Man kan å andra sidan misstänka att skatt inte skulle kännas som ett problem om kronorna i större utsträckning användes till det vi värnar om och/eller det skatterna tas ut för. Försvaret är en post som folket värnar!
Redovisa på så enkelt sätt som möjligt miljarderna som dras in varje år. Alltså hur mycket det rör sig om och vart de tar vägen. Gemene man är inte korkad. Det finns många intresserade! Saknas det sedan pengar till försvar och säkerhet, förklara varför och vad behovet ska vara till. Ta några ören eller en spänn mer av var och en men öronmärk pengarna! Att spela med öppna kort och LYHÖRT vinna förståelse kommer inte att leda till någon kris eller tappat förtroende – tvärt om! Det är troligen i denna konsensus vi kommer att hamna där i kontakten, om vi gick ut bland befolkningen och pratade försvar, värnplikt, regementen och säkerhet!