Foto: Ulf Palm

Viktiga ämnen i offentlighetens ljus på Rikskonferensen i Sälen

De flesta ligger i startgroparna medan en och annan säkert sett till att vara på plats i god tid. Nu drar det ihop sig till årets rikskonferens, den 72:a i ordningen, där ca 350 deltagare och bort emot 60 talare under rejäl mediabevakning fokuserar på demokrati, säkerhet, försvar, trygghet och krisberedskap.

Kommunikation på allra högsta nivå, eller som arrangören Folk och Försvar själva uttrycker det ”Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap” och nog har det blivit en betydande, återkommande institution där Försvarsmakten, politiker, näringslivet, (intresse-)organisationer m fl traditionellt kommer samman i fjällmiljö under tre intensiva dygn. Klockan 12:30 på söndag sätter man igång!

Efter att ha granskat programmet noterar vi att man under söndag först tar in omvärldsläget, vad vi har att jobba med i Norden, Europa, Nato och världen. Statsministern anför ”Sveriges säkerhet i en ny värld” och Natos generalsekreterare fortsätter direkt efter med ”Säkerhetspolitik i norra Europa – Natos syn”. Därpå är det fundamentalt just inrikes och utrikes säkerhetspolitik som gäller.

Måndagen handlar om militärt försvar och totalförsvar med ÖB, försvarsministern, försvarsberedningen m fl namnkunniga experter och representanter. Några ämnen sticker ut lite extra anser vi. KKrVA lyfter fram perspektiv för att åter bygga psykologiskt försvar, otroligt saknat! MSB talar om ”Utvecklingen av ett civilt försvar”, något som fler myndigheter måste blanda sig i ordentligt. Annika Nordgren Christensen och Malin Dreifaldt tillsammans med representanter för politiska ungdomsförbund dryftar kortsiktig och långsiktig förändring (eller återgång om man så vill) med ”Hur uppnår vi försvarsvilja?”. Även Överbefälhavarens tal 14:40 är såklart av största vikt.

Slutligen tisdag som ur flera vinklar riktar in sig på bl a svensk samhällssäkerhet, påverkan och terror. Hur sker radikalisering och hur hanterar vi våldsbejakande extremism? På plats finns bl a Säpochefen generaldirektör Anders Thornberg samt hans motsvarande kollegor från Finland, Danmark och Norge! Hur är det ställt med IT-säkerheten? Gunnar Karlson, chef MUST, Cecilia Laurén specialist från FRA och Lars Nicander, chef för Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, berör ”Cyberförmåga och hoten mot vår IT-infrastruktur”.
Vi behöver generellt tillvägagångssätt för att bereda, skydda och motarbeta utifrån egna och andras erfarenheter. I år är det dessutom valår vilket behandlas i flera block, bl a talar informationsdirektör Max Arhippainen från finska Försvarsministeriet om informationspåverkan.

Rikskonferensen pågår 14-16 januari och bjuder på en viktig, offentlig bild av läge, bakgrund samt plattform för såväl det nystartade året som längre in i framtiden. På Folk och Försvars hemsida sänds de tre dagarna i webb-TV, direkt och med möjlighet att även gå in och titta i efterhand (länk nedan).

Försvarsmaktens deltagande i Rikskonferensen 2018

Folk och Försvar – Rikskonferensen, med program, direkt- och återutsändningar i Play m m

Läs även Semper Miles: Vad blir nästa ”Gotland” när Gotland nu åter är på kartan och Chefen MUST om påverkan och skydd av stat, samhälle och demokrati samt Motreaktion och behovet av beslut för försvar och säkerhet

(Bilden: Överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017. Något beskuren bild. Foto: Ulf Palm. Pressbild FoF.)

– The 72nd edition of the Annual National Conference, the foremost meeting place for Swedish security and defence community, starts Sunday 14th January.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]