Foto: MKFI

Tråkigt velande kring Karlskogas vapentillverkning

Det lokala styret i landet fortsätter överraska. Nu handlar det om Region Örebro län som i en ny finanspolicy tänker ta ställning mot att placera pengar i företag eller företagsgrupper där en del av omsättningen kommer från produktion av tobak, alkoholvaror, pornografi eller vapen. Inte så konstigt eller utstickande om det inte vore för den sista punkten, vapen.

Den svenska försvarsindustrin är stor och betydande för flera orter och regioner i landet. Den är samtidigt mycket hårt reglerad och kontrollerad. I Region Örebro län ingår Karlskoga kommun, eller ”Alfred Nobels Karlskoga” som man ibland säger, där man länge tillverkat och ännu tillverkar just försvarsmateriel av bästa sort.

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) anser att riktlinjerna i finanspolicyn är fel. ”Vår lokala försvarsindustri tillverkar vapen för att försvara vår demokrati och att då kalla den för oetisk både retar och stör mig”, säger han till Karlskoga tidning/Karlskogakuriren.

Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsen, säger till samma källa att formuleringen mot investeringar funnits med i många år och att ”det är vanligt att just den här formuleringen finns med”. Den lokala försvarsindustrin är viktig men det går inte att i en finanspolicy ”peka ut att vi kan placera pengar i försvarsindustrin i Karlskoga men inte i Amerikanska bolag till exempel”.

Ordförande Svahn tycks inte riktigt ta signalerna som Region Örebro län skulle skicka ut på tillräckligt stort allvar. Varför över huvud taget skapa en policy som innehåller ”sånt som man brukar ha med” och där man förväntas läsa mellan raderna för att det ska bli riktigt? Här har man ju möjligheten att ta upp det på nytt och snyggt omformulera sig innan beslut.

Läs även Semper Miles: Återupprätta vår produktion av försvarsmateriel och Svensk industri för försvar och nationens väl samt Archer rullar ut för svensk tjänstgöring

(Bilden visar en Bofors 57 mm Mk 1 i finsk tjänst för skydd av minfartyget Uusimaa. Foto: MKFI CC0)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]