Foto: Arild Vågen

Tillfälliga och bestående förändringar i den nordiska freden

Med underrubriken ”Skymningsläge eller gryningstid?” fokuserar det säkerhetspolitiska forumet PAX Nordica i år på samhällshot, värderingar. förändring och utveckling. ”Finns det självklara symboler och beteenden som håller ihop samhället, och vilka är i så fall de? Hur ska man prioritera i korstrycket mellan olika typer av hot? Kan ett land som Sverige över huvud taget prioritera och på vad bygger i så fall förmågan att göra detta?”

Bakom arrangemanget, som nu går in på sitt tjugofjärde år, står Umeå universitet, Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarets forkningsinstitut (FOI) och Umeå kommun. Denna gång medverkar bl a Niklas Granholm, forskningsledare försvarsanalys vid FOI, Patrik Oksanen, Hudiksvalls tidning, Heidi Avellan, Sydsvenskan, Staffan Ringbom, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Mikael Kurkiala, docent, Svenska kyrkan.

Konferensen är helt öppen för allmänheten, kostnadsfri och omfattar såväl anföranden, paneldiskussion och påföljande mingel. Tid och plats är Umeå universitet, torsdag eftermiddag den 12 april.

Pax Nordica 2018: Skymningsläge eller gryningstid? – med detaljerad info

Läs även Semper Miles: Chefen MUST om påverkan och skydd av stat, samhälle och demokrati och Norge tar över styret i viktiga nordiska samarbeten samt Starkt försvar i utveckling i journalistiskt trendbrott och Kanske ny vår för Norrlands försvar och samhällen

(Bilden: Lindellhallen, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Foto: Arild Vågen, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

– Are we in times of dusk or dawn regarding social security, development and change? The open annual conference PAX Nordica on 12th April

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]